HayalSohbet Forum - Güncel Haber, Videolar, ve dahası!

HayalSohbet Forum - Güncel Haber, Videolar, ve dahası! (http://forum.hayalsohbet.net/index.php)
-   Mitoloji (http://forum.hayalsohbet.net/forumdisplay.php?f=528)
-   -   Horus Hakkında Bilgiler (http://forum.hayalsohbet.net/showthread.php?t=1903)

aLaz 10-22-2016 11:26 PM

Horus Hakkında Bilgiler
 
Horus Kimdir?

tanrı Kneph sarsıyordu evreni titreyerek:
ana İsis o zaman doğruldu yatağından
baktı şöyle yabani kocasına bir zaman
ve parladı öfkesi yeşil gözlerinde pek.

"bakın dedi ana densiz yaşlı uyuyor pek
bütün kışları dünyanın geçmiş onun omzundan
tutun ayağını görmeyin gözünü aman
volkanlar tanrısı kışlar kralı bu gerçek!

savuşup gitti kartal düşüncem dedi bana
onun için sarındım Cybèle'nin fistanına...
pek sevilen oğlu bu Hermes'le Osiris'in."

gitti tanrıça yaldızlı sedefi üstünde
denizler gönderdi o cânım gölgesini de
pul pul donandı gökler kuşağıyla iris'in.

Gerard de Leval [1]

Horus gök tanrısıdır. İsis ile Osiris'in oğludur. Horus Mısır mitolojisinde şahin başlı tanrı Firavunların bazı tasvirlerinde onları İsis'in kucağında görülebilir.

Bu da firavunların dünya üzerindeki Horus olduğuna inanılmasındandır. Firavunlar kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri olarak gördükleri için Mısır'ın en önemli tanrılarından biridir.[2]

Mısır kralları kendilerini şahin-başlı tanrı Horus'la bağdaştırıyorlardı. Horus tanrıların en önemlisiydi; çünkü firavun onun dünya üzerindeki gölgesiydi; Krallar "Horus" adını kendi adlarına katarlardı. Aynı zamanda firavunların Ra'nın ardılı olmalarında dolayı Horus güneşle de ilintili duruma geliyordu.

İnsanlar için bu tanrı Osiris'in oğlu kimliğini kazanmıştı.

Tanrılar arası bu çelişkiyi çözmek adına verilen uğraşlar sonucu Mısır'ın farklı bölgelerinde en azından on beş farklı Horus inancı ortaya çıktı.

Bu değişik inançlar kendilerine özgü soy biçimlerine göre kabaca ikiye ayrılabilir: güneşil ve osiril. Eğer Horus İsis'in oğlu olarak biliniyorsa osiril; tersi durumda ise güneşil bir tanrıdır. Güneşil Horus'un; Atum'un Ra'nın ya da Geb ve Nut'un oğlu olduğu söylenir.[3]

Horus ismi Eski Mısır'da "Hor" olarak anılmaktaydı. "Horus" ise eski Yunancadaki karşılığıdır. Ezoterik öğretilerde "dünya rabbi"nin sembolüdür. Horus'un bilinen en yaygın sembollerinden biri "Ra'nın sol gözü" olarak ifade edilen göz şeklindeki amblemdir.

Dünyayı görüp gözeten ve "evrensel idare mekanizması"nın bir unsuru olan "Siriusyen kültür"ün dünyayı görüp gözeten ve kontrol eden keskin gözünün sembolüdür.

Horus mitolojik anlatımlarda genelde şahin ya da şahin başlı insan görünümünde sembolleştirilmiştir. Yolculuğu simgeleyen bir kayık içinde ve başının üstünde bir yıldız amblemi ile temsil edilen şekli en yaygın olanıdır.

Yolculuktan kasıt kozmik irtibat ya da bir başka deyişle kozmik tesirlerin dünyamıza gelişidir. kozmik tesirlerden kastedilenin ne olduğu; şahin başlı insan vücutlu Horus sembolünün üstündeki yıldız ambleminde gizlidir.[1]

Yirmi değişik şekil altında Horus Mısır Panteonun'un (tanrılar grubunun) en büyük tanrılarındandır.

O Louvre müzesinde görebileceğimiz firavunun önünde zarif kutsama jestini tekrarlayan atmaca başlı Horus'tur.

Piramit tekstlerinde Seth'i Horus'la karşı karşıya getiren korkunç savaş ilişkisi anlatılır.

Oradan Seth'in nasıl husyelerini (testis) kaybettiği ve Horus'un bir gözünden olduğunu öğreniyoruz. Bu kötülüğü kovalayan yakalayan ve peşini bırakmayan Horus özellikle ölüler tarafından saygı görmektedir.

Çünkü bu ışık yapılı Horus onların gözünü açmıştır. Böylece ölüler onun aracılığı ile görebileceklerdir.

Nil kıyılarında canlı iken yürüdükleri zamanki gibi adımlarını ebediyete o kadar kolaylıkla yöneltebileceklerdir.[1]

Horus'un çocukluğu yani "sabi Horus" Harpokrates olarak bilinir ve İsis tarafından emzirilen bir bebek biçiminde betimlenir. Belinden aşağısının gelişmediği söylenir.

Bunun nedeni annesi ona gebe kaldığında babasının ölü olması ya da erken doğmuş olması olabilir. Harpokrates oturup baş parmağını emen ve gençliğini yansıtır biçimde yana taranmış saçları olan bir çocuk olarak resmedilir.

Ayrıca krallık tacını ve yılanlı başlığını (Uraeus) giymiştir. Daha sonraları; Harpokrates doğan güneş imgesiyle bütünleşmiştir.[3]

Harsiesis; "İsis'in oğlu": Horus'a İsis'in büyüleri ile babası Osiris'in öldürülmesinden sonra gebe kalınmıştır.

Annesi tarafından Buto'ya yakın yüzen ada Chemmis'te büyütülmüştür.

O şeytânî amcası Set'in daimi düşmanıydı; fakat annesi onu korudu ve yaşattı. Harpokrates saçları yandan lüleli ve baş parmağını emerken de resmedilmiştir.

Mısır sanatında Harpokrates bir timsahın üzerinde ayakta duran bir elinde akrep diğerinde yılan tutan bir çocuk olarak da betimlenmiştir.

Harmakhis; "Ufuktaki Horus": Doğan güneş olarak kişileştirilmiştir ve dirilişin ve sonsuz hayatın sembolü Khepera ile simgelenmiştir. Giza platosundaki Büyük Sfenks Horus'un görünümlerinden biridir.

Haroeris; "Yetişkin Horus": Horus'un erken formlarında Yukarı (Güney) Mısır'ın lider tanrısıydı. Hathor'un oğlu ya da bazen de kocası olarak metinlerde geçer.

Aynı zamanda Osiris ve Seth'in erkek kardeşiydi. Set'in ülkesi Aşağı Mısır'ı yaklaşık M.Ö. 3000 yıllarında fethetmiş ve her iki krallığı birleştirmiştir.

Yetişkin Horus'un çok sayıda karısı ve çocuğu vardır.

Dört erkek evladı bir gruplandırılır. İsis'ten olma olduklarına inanılır.[2] Bunlar mumyalanma sonrası ölünün organlarının konduğu kanopik denen kavanozlara yerleştirilirler.

Her çocuk vücudun başka bir bölümünü korur.Bunların isimleri; Duamutef Imsety Hapi ve Qebehsenuef'tir.

Lotus çiçeğinden doğmuşlar ve yaratılış ile ilişkilendirilen güneş tanrılarıydılar. Nun'un suyunu Ra'nın emri ile yeniden getirmişlerdir.

Anubis onlara cenaze törenlerinde mumyalama "Ağız açma" Osiris'i ve tüm erkeklerin gömülmesi ödevlerini verdiğine inanılır.

Horus onları daha sonra dört ana yönün koruyucusu yaptı.

Maat'ın ölüleri yargılaması sırasında lotus çiçeğinin üzerinde Osiris'in önünde otururlar.

Diğer taraftan çok yaygın olarak ölünün iç organlarını koruyucusu olarak hatırlanırlar.[2]

Mumyalama "ağzın açılması" Osiris ve tüm insanların gömülmesi ile ilgili görevlerin Osiris tarafından onlara verildiğine inanılır. Horus onları daha sonra "dört esas nokta"nın korucuları yapmıştı.

Maat salon'unda Osiris'in yanındaki bir lotus çiçeğinin içerisinde otururlar. e var ki yaygın olarak ölülerin iç organlarının koruyucuları olarak hatırlanırlar.

Her oğul bir iç organı korur ve bir tanrıça tarafından da korunur.

Behdet Horus'u eski Horus'un Behdet'teki batı deltası'nda tapınılan bir biçimiydi. Ra'nın oğlu ve varisi olarak Behdet Horus'u daha re kimliğinin oturmadığı Helipolis düzeni ve inançları ile bütünleşmişti.

Bu tanrı Ra'nın dünya üzerindeki krallığı boyunca onu Seth'e karşı korumuştu. genellikle kanatlı bir güneş plağı ya da savaş sırasında firavunun üzerinde uçan bir şahin biçiminde betimlenir.

Çift taç giyen şahin başlı bir adam olarak resmediliyorsa elinde Seth'e karşı kullandığı şahin başlı silah bulunur.

Cennetin hükümdarı yeryüzünün kralı ve kutsal şahin olmak üzere teslis (üçlü) kavramı mısır dininin yerleşmiş yönüydü.

Horus'un evrensel olduğu ve ezelden beri var olduğu fikri birinci hanedânlığa kadar uzanır ki bu da piramit yazılarında belirtiliyor.[4] (Bu yönüyle Osiris ve üçlü birlik kültü mevcut Hıristiyanlığın dejenere olmasında önemli rol oynamıştır.)

Behdetli Horus yetişkin Horus'un bir başka formu olup Behdet'in batı deltasında tapınılırdı.[2]

Mısır mitolojisine göre Aşağı Mısır'ı temsil eden Horus Yukarı Mısır'ı temsil eden set ile barış içinde yaşar..

M.Ö. 2400 dolaylarında ise Mısır'da Osiris kültü yayılmaya başladığında Horus Osiris'in oğlu olarak görülmeye başlar.

Mısır tahtına göz koyan Seth ise Osiris'i öldürür ve artık Horus'un baş düşmanı olur. Efsaneye göre Horus Seth'i yenerek babasının öcünü alır ve Mısır tahtına geçer.

Bir savaş sırasında yaralanan sol gözünü ay tanrısı Toth iyileştirir.. Bu inanış mısır mitolojisine bir açıklık getirir ki Horus'un iyileşmiş gözü zamanla güçlü bir tılsım olarak kabul görür.. Bu yüzden Horus pek çok yerde şahin kafasıyla figürize edilir.

Osiris'in mumyasının cinsel organı hariç her parçası bulunur; ama hâlâ ölüdür. İsis de gerek maji gücüyle gerek üstün performansıyla kayıp parçayı yaratır ve Osiris de dirilip ölüler diyarına hükmeder ve Horus'un dünyaya gelir.

Harsiesis'e göre Horus "İsis'in oğlu Horus"tur. İsis kocası Osiris'in ölümünden sonar büyülü bir biçimde Horus'a gebe kalmıştı. Annesi Horus'u Buto yakınlarındaki Chemmis Adası'nda zalim amcası Seth'in sürekli tehlikesine karşın büyütmeyi başarmıştı.

Osiris'in Seth tarafından öldürülmesinden sonra İsis büyü gücüyle hamile kalır ve hüküm süren Seth'ten gizlice oğlunu büyütür.

Horus büyür set'in freskine dart atarak kendini geliştirir. sonunda karşısına dikilir ve büyük savaş sonuncunda onu yener. gözünde savaşın izi kalır. babasına yapılana ithâfen o da küçük set'i uçurur ve set de kısırlıkla lanetlenir.

üstüne sürgün edilir ama geri döneceğini söyler. Horus da rövanş için bekleyeceğini söyler.

S. Mayassis şöyle yazmaktadır; "İsis Osiris'i Horus biçiminde dirilttikten sonra onu gökyüzüne tanrıların karşısına yeni şekillere doğru çıkardı. eski mısırlılar içinden çıktığı eski bir şekilden evrim sonucu oluşan her şekle çocuk diyorlardı.

genç bir adam kendi kendinin çocuğu çocukluğunun oğul' u yetişkin genç adamın oğlu ihtiyarda yetişkininkidir. Horus Osiris'in yeni bir yaşam biçimidir.


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 1
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402